DETAIL BERITA

Ikuti dan Hadiri Ruwatan Massal Tahun 2019, Ada 56 Jenis Ruwatan

2019-07-22 12:40:00

Ruwatan adalah prosesi ritual religius yang dikemas dalam budaya Jawa yang diyakini kebaikannya oleh masyarakat Jawa sebagai upaya membersihkan diri dari sengkala dan sukerta yang membawa kesialan hidup. Ruwatan sebagai iktiar manusia agar lolos dari sengkala dan sukerta serta  mencapai kehidupan yang bahagia sejahtera lahir  dan batin, materiil- spiritual.  

Ruwatan dilakukan oleh paranormal / ahli hikmah / dalang / ruqiyah dll, yang didahului dengan permohonan ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berupa pertobatan atau istigfar dll sesuai dengan tatacara keimanannya masing-masing.  Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Blitar menyelenggarakan Ruwatan Massal yang teragenda setiap tahun ganjil  sekaligus sebagai upaya untuk tetap melestarikan budaya tradisi  bangsa.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar melalui Bidang Kebudayaan ini ada 65 Jenis Ruwatan, untuk dapat mengikuti kegiatan Ruwatan ini maka diharapkan warga masyarakat mendaftarkan diri mulai tanggal 1 s/d 27 Agustus 2019 langsung ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar pada jam kerja, untuk Technical Meeting dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Aula Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar. Dan pelaksanaan Ruwatan Massal pada hari Minggu, 01 September 2019 di Istana Gebang.